Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Hamr na Jezeře
Obec Hamr na Ježeře

Kronika obce

Historie kroniky

Založením a vedením kroniky byl pověřen MNV na podzim roku 1974 pan František Šrámek. Do Hamru na Jezeře, ul. Okružní, čp. 81 se přistěhoval 20. ledna 1951 s manželkou Martou a synem Vlastimilem.

Vzhledem ke skutečnosti, že kroniku bylo nutné založit se zpětnou platností od roku 1945, čerpal pan Šrámek ze vzpomínek starousedlíků a dříve nastěhovaných občanů. První zmínka v této kronice se datuje ke dnům 9. – 10. května 1945, tj. k osvobození Hamru na Jezeře. Pan František Šrámek zachytil dvacet čtyři let událostí ze života naší obce a ukončil své psaní do této kroniky 31. prosince 1998 v úctyhodném věku osmdesát tři let.

16. září 1999 předává starosta obce, pan Zdeněk Barták, kroniku panu Janu Smoluchovi. Pan Smolucha vedl tuto kroniku do konce roku 2001.

Počátkem roku 2002 převzala vedení kroniky první žena v její historii, paní Dvořáková. Ta ji vzorně vedla po dobu čtyř let, do konce roku 2006.

V lednu 2007 byl pověřen starostou obce panem Milanem Dvořákem vedením kroniky obce  pan Josef Portych, který ukončil svou činnost v roce 2010.

V listopadu 2010 byl pověřen vedením obecní kroniky místostarosta obce pan Pavel Krejbich.

V listopadu 2013 byla pověřena vedením obecní kroniky místostarostka obce paní Bc. Klára Havelková.

Kroniku obce si můžete prohlédnout na vyžádání na Obecním úřadu v Hamru na Jezeře.

Historické pohlednice