Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Hamr na Jezeře
Obec Hamr na Ježeře

Kulturní a přírodní památky

Příběh drobných památek v obci

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů, která se nachází na Křížovém vrchu nad obcí a je výraznou dominantou obce. Budova kaple pochází z roku 1832, kdy byla vystavěna v novogotickékm slohu. Základní kameny na stavu kaple byly převezeny z nedalekého radu Děvín, stejně jako kámen na hlavní oltář, na kterém je dnes umístěn obraz zachycující Poslední večeři páně. Na pravé straně kaple je obraz sv. Barbory a na straně levé je vyobrazena sv. Zdislava. Po roce 1945 byla kaple postupně zdevastována ale díky započaté rekonstrukci byla v roce 1992 zachráněna a v roce 2008 za starosty Milana Dvořáka celkově zrestaurována a společně s opraveným přístupovým schodištěm osvětlena.

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází nedaleko kaple Panny Marie. Socha pochází z roku 1782. Jejím autorem je Antonín Max (1734-1808), který se narodil v Hamru na Jezeře a jeho rodina řídila známou sochařskou dílnu, ze které vzešlo i několik soch, které jsou umístěny na Karlově mostě v Praze. Socha byla v roce 2009 za starosty Milana Dvořáka celkově zrestaurována a osazena zlacenými atributy.

 Socha Piety je další pískovcovou drobnou sakrální plastikou. Řadí se ke starším drobným památkám v české krajině, pochází údajně z roku 1640. Socha je umístěna na cestě mezi Stráží a Hamrem na Jezeře na samé hranici katastru obce. Zanedbaná památka byla v roce 2011 za starosty Milana Dvořáka zrestaurována přesunuta z prostoru bývalé šachty podniku DIMAO do centra obce Hamr na Jezeře, kde postupně vzniká park s odpočinkovou zónou a zelení.

Historické pohlednice